Pastatų Akustika

Pastato garso klasifikavimas – užbaigus statybos darbus ir pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, turi būti nustatyta pastato ar jo dalių faktinė garso klasė (nuo A iki E). Atliekant šį tyrimą atliekami natūriniai matavimai ir nustatoma tiriamo pastato garso klasė.