Pastatų Energinis Sertifikavimas

Atliekame pastatų energinio sertifikavimo darbus nuo G iki A, A+, A++ klasės pastatams. Kartu su sertifikatu pateikiame pilną projektą su konstrukciniais mazgais ir šiluminių tiltelių skaičiavimais. Galime pateikti ir prieš projektinius skaičiavimus.

Nuo Užsakovo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos, 7 dienų laikotarpyje įsipareigojame atvykti apžiūrėti objektą, atlikti skaičiavimus ir Užsakovui pateikti sertifikatą.

 1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą: Prašymas;
 2. Sutarties pasirašymas;
 3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
 4. Pastato apžiūra;
 5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
 6. Energinio naudingumo skaičiavimas;
 7. Pilno pastato sertifikavimo projekto pateikimas Užsakovui:
 • Pastato konstrukcijų techniniai mazgai, lentelės;
 • Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
 • Priemonių sąrašas pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.

8. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre (www.spsc.lt).

PAKLAUSIMO FORMA