Pastatų pridavimas

Mes pasirūpiname visais būtinais dokumentais bei procedūromis, siekdami užtikrinti, kad Jūsų gyvenamojo namo ar kito statinio dokumentai būtų paruošti teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre. Sutvarkysime visus tai patvirtinančius dokumentus, sertifikatus, protokolus ir aktus. Atliksime darbus profesionaliai ir greitai.

 • Statybų leidimo kopija;
 • Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
 • Statinio kadastro duomenų bylos (-ų) kopija;
 • Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos;
 • Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, kopijos;
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos; (kai tokie yra)
 • Rašytinių pritarimų kopijos;
 • Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos; (kai neišlaikyti normatyviniai atstumai nuo sklypo ribų)
 • Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija; (kai pateikia paveldėtojas)
 • Statinių geodezinės nuotraukos;
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.
Dokumentai reikalingi atsižvelgiant į Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedas