Protokolai

*
Protokolo numeris Pastato unikalus numeris Pastato adresas Oro apykaita prie 50 Pa, (m3/h), h-1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019.10.10

Unikalaus numerio įvedimo forma XXXX-XXXX-XXXX:AAAA